Lezingen

'Ik spraakmakend? We weten meer over onze mobiele telefoon dan over ons eigen brein, volgens mij the 'coolest gadget in the universe' en bepalend voor de beschaving en toekomst van onze planeet. Dat is pas spraakmakend!' - Erik Schoppenwerking van vertrouwen in onze hersenen
Drs. Erik Schoppen (1968) is een veelgevraagd spreker over vertrouwen, privacy, neuroscience, psychologie, gedrag en (merk)leiderschap. Hij is merkexpert, innovator, designer en auteur. Al meer dan 20 jaar houdt hij zich bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele wereld. In 1996 deed hij als internetpionier onderzoek naar online privacy, gedrag en vertrouwen en in 1998 claimde hij de term ‘neuroface’ – de interface die brein en computer op neuraal niveau verbindt. Hij voorzag ook de sociale rol die merken gaan innemen in zijn Build Bridge Bond methodiek voor duurzaam merkleiderschap. Hij is (mede)auteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement (Pearson Education). Deed promotieonderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen, privacy en de werking van vertrouwen in onze hersenen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is hij initiator van online onderzoeksplatform WorldBrainWave.com. Via zusterwebsite resultal.com kun je op elke smartphone onderzoek doen op locatie. In 2021 gaf hij een TED Talk over een nieuw 'earth voicing system' dat het vertrouwen kan vergroten in een sociale, duurzame toekomst.

  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen

Vertrouwen in de toekomst
Zijn belangrijkste missie is het promoten van toekomstgericht duurzaam (merk)denken, vertrouwen en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken. Zo is vertrouwen (in elkaar en in de toekomst) essentieel bij verandering, verbinding, empathie en leiderschap. Maar hoe werkt dit in het brein en hoe krijg je het (bij jezelf en bij anderen)? Welke oeroude evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je hiermee gedragsverandering positief beïnvloeden of voorspellen? En hoe verbeter je hiermee je (merk)communicatie in de huidige connected age – het digitale tijdperk waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is? Zo wordt vertrouwen en privacy tussen mensen (onderling, denk aan samenwerking binnen teams) en computers, robotica, kunstmatige intelligentie (AI) steeds belangrijker. Verder moeten we zien om te gaan met de grootste dopamineverslaving in de menselijke geschiedenis; die aan onze smartphone.

'Op wat voor (systeem)kenmerken vertrouwen we elkaar nu? Want er is namelijk een aspect dat ons bindt
en daarom ook in de toekomst belangrijk zal zijn voor mensen, organisaties en samenleving: vertrouwen.'

In zijn lezingen over het brein, gedrag, leiderschap, vertrouwen en geluk, toont hij hoe vertrouwen op te bouwen en in te zetten vanuit een duurzaam, sociaal en resultaatgericht perspectief. Wat zijn vlotte en visueel aantrekkelijke lezingen onderscheidend maken is het rijke palet aan onderwerpen dat hij behandelt, waaronder ons fascinerende brein, duurzaam leiderschap, psychologie, gedrag, (merk)vertrouwen, merkimago en welzijn. Hij beheerst de kunst om complexe materie met aanstekelijke humor terug te brengen tot overzichtelijke (voor)beelden, wat hem tot een onderhoudend, origineel en veelzijdig spreker maakt. Door zijn ervaring weet hij niet alleen zijn toehoorders te informeren over hun eigen bewustzijn, merkgedrag en emoties, maar ook te inspireren om hier iets mee te doen. Zijn lezingen worden door het publiek omschreven als echte eye-openers.

Lees recensies Lees referenties

'De lezing was zeker een inspirerend verhaal!
Het was een mooie sessie met veel interactie, zodat het ook echt aansloot bij onze opgaven.'


S. van Marwijk, Senior adviseur Organisatie, Gemeente Amersfoort

'Nogmaals dank Erik voor een zeer geslaagd online event voor Recruiters United met het onderwerp ‘Vertrouwen’.
Food for thought die deelnemers direct konden vertalen in recruiterspraktijk en gelijk mee aan de slag kunnen.'


A. van ‘t Hof, Werkversnellers

'De lezingen van Erik Schoppen geven zeker stof tot nadenken!'


N. Hoogers, directievoorzitter MN Pensioenvermogensbeheer

'We hebben een inspirerende middag gehad en nog lang zitten napraten met elkaar.
Dat is altijd een goed teken!'


E. Jägers, senior beleidsmedewerker Ministerie van Justitie en Veiligheid


‘In de reële en virtuele wereld bouwen we onze merken, maar alleen in ons brein bouwen we vertrouwen en creëren we geluk. Daarom de beste plek om duurzaam in te investeren.’

Erik Schoppen

MEEST POPULAIRE LEZING

Succesvol Vertrouwen Winnen
& Herbouwen van vertrouwen

Wellicht een van de meest intrigerende vragen van deze tijd: hoe werkt vertrouwen in ons brein?

Het motto van de vorige regering was 'Vertrouwen in de toekomst.' Vertrouwen is namelijk essentieel voor verandering en leiderschap. Inmiddels zitten we in een wereldwijde vertrouwenscrisis. Op allerlei vlakken stort het vertrouwen in. Er is een gebrek aan vertrouwen in de klimaataanpak, in de media (wat is nog waar) en in de medemens, in de digitale technologie door het schenden van privacyrechten, in de overheid – denk aan falend belasting- en woningbeleid of het onderwijs. Maar ook democratieën, vrijheid, biodiversiteit, en energie- en voedselsystemen staan onder druk. Maar hoe krijgen we het weer terug? En hoe leidt dit tot een gewenste gedragsverandering? In zijn lezing toont Erik Schoppen hoe duurzaam (merk) vertrouwen op te bouwen en in te zetten. Ontdek hoe vertrouwen werkt in ons brein en leer over de vier principes van (merk)leiderschap. Wat is de functie van vertrouwen bij leiderschap? Welke oeroude evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je deze beïnvloeden? Diegene die over deze (voor)kennis beschikt heeft een (on)zichtbare voorsprong...

In his lecture, neuroscience and behavioral researcher Erik Schoppen shows how trust works in our brain. What are the functions of trust? Trust is essential in making connections, empathy and leadership. But how do you build this trust? Which evolutionary mechanisms are behind trust, and how can you use this to change behavior in a positive way by employees and clients? How do you improve your brand communication using this mechanisms?

Boek lezing

'De fraai geïllustreerde presentatie van neurowetenschapper Erik Schoppen was de afsluiting van de Verzekeringsgeneeskundige dagen 2017. In sneltreinvaart kwamen de nieuwste inzichten op het gebied van het brein voorbij met als belangrijkste vraag: wanneer vertrouw je op je vertrouwen? Informatie, bewijs, emoties en gedrag spelen een cruciale rol.'
[bron: M. Belinfante-van Gelder, UVW, 2017]


‘Ervaringen worden sneller opgeslagen en roepen sterkere emotionele gevoelens op als ze aansluiten op eerder opgebouwde herinneringen.’

Erik Schoppen

MENS, MERK & MAATSCHAPPIJ

Waarom de Emotie altijd wint

Continu bewust nadenken kost simpelweg te veel energie.

In deze lezing wordt u meegenomen in de werking van het menselijk brein en hoe ons leven grotendeels onbewust gestuurd wordt door onze oudere emotionele systemen. Rond 250 miljoen jaar geleden ontstond het limbisch systeem, ook wel bekend als het emotionele brein, en verantwoordelijk voor onze driften, motivaties en overlevingsmechanismen. Pas een paar miljoen jaar geleden is de neocortex in de huidige vorm ontstaan, het enige deel in ons brein dat sterke drijfveren en impulsen kan onderdrukken en de consequenties van acties op de lange termijn kan overzien. Maar dit nieuwe deel is helaas niet altijd de baas - het heeft letterlijk moeite om de oudere en snellere systemen bij te houden. Zodra we stoppen om bewust iets te plannen of te beredeneren vallen we automatisch terug in ons (onbewuste) routinegedrag. Omdat we ons leven grotendeels draaien op onze 'autopilot' maken we vaak onbewuste (verkeerde) keuzes. Maar er zijn manieren om daar bewust mee om te gaan.

'Heb genoten van je presentatie. Zoveel stof tot nadenken en navoelen.'
[bron: J. D. de Jong, Lector Hogeschool Leiden, 2018]

Boek lezing

'Positive thinking is the shortest link to trust and happiness.'

Erik Schoppen

Applied Positive Psychology

The Neuroscience Behind Happiness

De Chemie van Geluk

Erik Schoppen laat zien dat onze hersenen niet alleen een fascinerende verzameling organische structuren zijn, maar ook de generator van onze geluksgevoelens. Want het brein, met 85 miljard neuronen een van de meest complexe structuren die we kennen, heeft namelijk de mogelijkheid om de eigenaar, als deze positief denkt en handelt, zich sociaal bewust is van anderen en vertrouwen heeft in de toekomst, te belonen met gevoelens van genot en geluk. Hij toont in zijn lezing een tipje van de sluier over hoe deze structuren in ons brein werken en hoe deze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van meer balans, welzijn en (werk)geluk. Een goede connectie tussen denken en leven bevordert de afgifte van 'goed gevoel' neurotransmitters in ons brein, die ons emotioneel en empathisch doen bewegen, en ons blij, optimistisch en langdurig gelukkig maken. Volgens zijn hypothese is er een sterke correlatie tussen positief denken en duurzaam leven. Hij noemde dat in 2010 ‘happy energy’ en vatte dit samen in de visie ‘Happy Energy = Happy Planet (with Happy People) = Happy Future’.

LEES MEER OVER ZIJN LEZINGEN OVER GELUK

Bekijk hier een van zijn presentaties.

Boek lezing


‘We do not want our personal brain to be damaged, but why do we do this to the only home planet we have? The sphere that feeds us and lets us breathe, like our brain?
If we understand that our brain (and every living organism) is an inseparable part of this vulnerable planet, we would not pollute or destroy it.'

Erik Schoppen

Awareness Lectures

Social Neuroscience
for a Sustainable Future

How an Overview Effect of our connections can
contribute to reaching social and sustainable goals.

Nowadays we are more connected than ever before. Over 3.6 billion people are now online, and their brains are already constantly connected to the thoughts and feelings of other people. This has implications on the wiring in our brain and our social behavior. What does the future hold for us when the brains of humans and computers eventually will be connected via shared neural networks? In this lecture Erik Schoppen explains the analogy and connection between our brain and Earth through the neural, social and global network structures we have on this spaceship.
Erik Schoppen is doing his PhD research on Trusting Sustainability at the University of Groningen (Behavioral and Social Sciences, Cognitive Neuroscience, Experimental Psychology), holds a master in virtual media and technology (Advanced Studies in New Media), and studies the effects of biological and technological trust systems on our brain. He is author and lectures Brand Management, Neuroscience, Psychology and Sustainable Behavior at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen. In his lectures he brings back complex topics to the essence, and with his original approach and infectious humor it makes him an easy to follow and entertaining storyteller.

Book Lecture

‘Research shows that when people interact and deliver the same message consistently, they reinforce each other's neural and social trust networks. Just like the biological networks in our brain are strengthened when nerve cells start firing together, social networks are activated, creating mutual wired brains.'

Erik Schoppen

TED TALK

A new Earth Voicing System

TEDx 2021: An unmuted voice needs no leader,
a new system to rebuild trust in our sustainable future.

'Right now, we are at a point in the climate crisis where we have to make a choice whether we follow leaders who do not think cross-generational. Time is running out on our planet and many young people feel they have no voice. They want to express that their existential expectation is based on their trust in a sustainable future. We need cross-generational decision making. Every unique voice that speaks up is equally important, just as there are no thought leaders within a neural network – the network ís the thought. A neuron can start firing on any given moment, at any given location, starting a worldwide movement by sparking millions of people to trust each other, work together and unite on common grounds. It is time to unmute every single voice on this planet. Now. Therefore, we need a system with a people-planet approach. That uses our existing voting system, but incorporates a planetary voicing system too, to make future proof decisions that have no negative impact on the world. We not only give every human a voice, but give all life ecosystems on this planet a voice as well. '

Book LectureOns Fascinerende Brein
(Brains, Brands & Behavior)

Leer meer over je hersenen, emoties, geluk en gedrag. Hoe werkt onze besluitvorming en hoe we ervaren we merken. Ontdek hoe (onbewust) gedrag sterker wordt als dit aansluit op wat we al vertrouwen. De psychologische werking van vertrouwen wordt dan ook steeds relevanter in het nieuwe merkdenken. Omdat we keuzes vaak eerst emotioneel (en automatisch) maken en dan pas rationeel (en reflectief) wordt het creëren van emotionele waarde(n) steeds belangrijker.

Boek lezing

Merkleiderschap & Merkenmanagement

De psychologische werking van vertrouwen wordt steeds relevanter in het nieuwe merkdenken. Krijg resultaatgerichte merkkennis aangereikt vanuit een strategisch en duurzaam perspectief. Ontdek de vier principes van duurzaam (merk)leiderschap. Met relevante voorbeelden, tips, tools en ideeën. Goed merkenbeleid kan leiden tot een positiever merkimago, sterkere merkrelaties (brand loyalty) en een hogere merkmeerwaarde (brand equity) door relevante en betekenisvolle merkbeleving.

Boek lezing

Build Bridge Bond - Methodiek voor Duurzaam Merkleiderschap

Ontdek vanuit de Build-Bridge-Bond® methodiek waarom in het bouwen van betekenisvolle merken duurzame merk- en vertrouwensrelaties een cruciale rol spelen. De methode laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om tot duurzame en betrokken merkrelaties te komen. De methodiek verschaft niet alleen inzicht in onze emoties, motivaties, drijfveren, (on)bewust gedrag en besluitvormings-processen, maar ook hoe hiermee duurzaam vertrouwen op te bouwen.

Boek lezing

The Neuroscience behind Brand Trust

Lecture by Erik Schoppen at the University College Groningen about social neuroscience, brand trust & behavior change. How do we make decisions in our consumer behavior, and how do we experience brands? How do we make 'The Leap of Faith?' This is the trust to take action, sometimes developed in (milli)seconds and with little information. These are the shortcuts (biases) in our brain. Therefore, the way we process cognitive information is key to understand consumer thinking and to predict future behaviors. However, the way we feel puts us into action. How is our behavior influenced by what we already know and trust?


Kunstmatige intelligentie vormt een bedreiging voor menselijk vertrouwen

Ons brein is goed is in patroonherkenning. Maar door kunstmatige intelligentie en deep learning kan dit vele malen sneller en verreikender. Computers herkennen nu complexe, verborgen patronen die de mens niet meer kan (over)zien. Dit schrijft MT-columnist Erik Schoppen.

'De vraag zal in de toekomst niet liggen in steeds snellere, beter zelflerende of alles-met-alles-verbindende systemen, maar in de kracht van deze intelligente systemen om hun verborgen data en daaruit verkregen kennispatronen zichtbaar en begrijpelijk te houden voor de menselijke geest.'

Lees column  |  online


The Bionic Brain

Waar we voorheen alleen nieuwe verbindingen maakten in ons eigen brein, maken we nu ook verbindingen tussen ons eigen brein en neurale netwerken van computersystemen. Door deze nieuwe connecties tussen brein en AI-technologie wordt ons brein steeds meer een ‘bionisch brein.’ Veel gebruikers van smartphones zijn inmiddels al een derde van de tijd dat ze wakker zijn online (lees verbonden). Daar komt bij dat neuroface-technnology ons lichaam aan het binnentreden is, denk aan reeds bestaande implantaten die aansluiting hebben op ons brein. Door deze immersive augmented reality is de scheidslijn tussen de werkelijke en virtuele wereld aan het verdwijnen. Maar ben je dan nog wel baas in eigen brein? De eerste ‘neural hack attack for mind control‘ zal niet lang op zich laten wachten…

'Over een aantal jaar verwacht Erik Schoppen dat we allemaal een implantaat hebben in plaats van een dan ouderwets aandoende mobiele telefoon.'
Recensies


Robotisering en Mediawijsheid 'Effect van sociale media op het brein'
'Tijdens de plenaire opening van het Nationaal Mediawijsheid Congres sprak neurowetenschapper Erik Schoppen in zijn keynote op zeer boeiende wijze over het effect van sociale media op het brein. Hij stelde dat we nu meer informatie tot ons krijgen dan we ooit nog zullen kunnen verwerken. Het brein wordt dan ook constant geprikkeld. Met name het emotionele brein wordt gestimuleerd door sociale media. Elk berichtje dat je krijgt op je mobiel is vergelijkbaar met een dopamine shot. 50% van de jongeren zegt inmiddels verslaafd te zijn - inmiddels de nummer 1 dopamineverslaving in de wereld. Jongeren checken gemiddeld 86 keer per dag hun mobiel voor updates. Dat is bijna elk kwartier! Verder verwacht Erik Schoppen dat we over een aantal jaar allemaal een implantaat hebben in plaats van een losse mobiele telefoon, waardoor we continue verbonden zijn met intelligente systemen. Maar dan is een detox wel noodzakelijk om van je informatieverslaving af te komen. Erik eindigde de sessie dan ook met een oproep om ook eens uit de achtbaan van sociale media te stappen, op tijd te reflecteren en bewust een keuze te maken voor momenten van Social Media gebruik.'
Het Nationaal Mediawijsheid Congres, dat in het teken stond van 'Robots & Brains: van Mediawijsheid naar Media Empowerment,' werd georganiseerd door De Nationale Academie voor Media en Maatschappij.

[ Bron: It-workz.nl, 2016 ]


The first European Overview Symposium
'Being able to transfer the Overview Effect and its transformative power is a potential game changer in human behaviour towards a sustainable future. But is it possible to experience this astronaut’s view of the Earth without actually going to space? These questions and related themes were the main focus of the first European Overview Symposium held on November 3, 2017 at the Columbus Earth centre in Kerkrade (Limburg). Earth gazing can strengthen our connection to nature and life, elicit awe and wonder, reduce cognitive and emotional stress, and enable creativity, social cohesion and pro-social behaviour. These central features suggest therefore that it can instigate behavioural change and foster wellbeing, and therefore make it relevant to psychology. A completely different perspective was brought by Erik Schoppen (a behavioural/ social neuroscientist and expert in brand, trust and leadership), who showed that when we embrace new technologies like neurofacing (human-computer interfacing) and future-oriented sustainable thinking, it motivates people and businesses to change their behaviour and develop a more positive look towards the future. To research this and to develop a deeper understanding about our planet, Schoppen has initiated “WorldBrainWave.com, an online research platform providing online (cross-platform) tools for neuroscientific, psychological, sociological, organisational and economical research.
[ Bron: Ruimtevaart, Issue 01 2018]


The Bionic Brain
'We zullen de komende jaren steeds beter weten hoe informatie wordt verwerkt en uitgewisseld in neurale netwerken binnen en buiten het brein (ook belangrijk voor merken en vertrouwen). Door de expotiëntele groei en impact van technologie op ons brein in een volledig verbonden samenleving zal dat veel geavanceerder zijn. Denk aan neurofaces (rechtstreeks communiceren met je brein door neural interfacing), waarmee je continue verbonden bent met AI-netwerken. Ik verwacht dat we tegen die tijd ook de eerste rudimentaire implantaten hebben naast de dan ouderwets aandoende mobiele telefoons. En als je je nu al zorgen maakt over je privacy moet je je eens bedenken wat er kan gebeuren als je brein, voorzien van een implantaat, gehackt wordt. Persoonlijk hoop ik mij dan bezig te houden met een vraagstuk dat mij al jaren fascineert; kunnen zelflerende netwerken in computersystemen ook zoiets als vertrouwen in hun ‘brein’ ervaren?'
[ Bron: Sprekershuys.nl, 2017 ]


'Met humor en op een begrijpelijke en boeiende manier heeft hij ons meegenomen naar de werking van het brein als het gaat om emoties en vertrouwen.
Een aanrader!'
Referenties


'De lezing was zeker een inspirerend verhaal! Het was een mooie sessie met veel interactie, zodat het ook echt aansloot bij onze opgaven.' - S. van Marwijk, Senior adviseur Organisatie, Gemeente Amersfoort

'Nogmaals dank Erik voor een zeer geslaagd online event voor Recruiters United met het onderwerp ‘Vertrouwen’. Food for thought die deelnemers direct konden vertalen in recruiters praktijk en ook mee aan de slag kunnen.' - A. van ‘t Hof, Werkversnellers

'De lezingen van Erik geven zeker stof tot nadenken!' - N. Hoogers, directievoorzitter MN Pensioenvermogensbeheer

'We hebben een inspirerende middag gehad met Erik Schoppen. Nog lang zitten napraten met elkaar. Dat is altijd een goed teken!' - E. Jägers, senior beleidsmedewerker Ministerie van Justitie en Veiligheid

'Erik is een super spreker. Hij weet de zaal te boeien en wisselt af met humor en feiten. Ons event was mede een succes door zijn inbreng. Het publiek wilde alleen maar meer. Top gedaan Erik, bedankt voor je bijdrage.' - I. Reveco, Agile Scrum Group

'Erik heeft ons op interactieve manier meegenomen in het brein. Het heeft ons nog bewuster gemaakt van de werking van vertrouwen. Na afloop werd er dan ook druk over gediscussieerd. Het heeft zeker een positieve indruk achtergelaten.' - D. Muskens, Juridisch Voorlichter Directie Consumenten, Autoriteit Consument & Markt

'Je was super! Erg inspirerend! Bedankt dat je voor ons wilde spreken.' - G. Ganseman Reclassering Nederland

'Erik heeft een presentatie gegeven aan ca 300 vertrouwenspersonen van Defensie. Een gemengd gezelschap. Met humor en op een begrijpelijke en boeiende manier heeft hij ons meegenomen naar de werking van het brein als het gaat om emoties en vertrouwen. Hij is er in geslaagd om complexe materie op een zeer aansprekende manier aan te bieden. Onze complimenten! We hebben er van genoten.' - J.C. van Bodegom, Ministerie van Defensie

'De fraai geïllustreerde presentatie van neurowetenschapper Erik Schoppen was de afsluiting van de Verzekeringsgeneeskundige dagen. In sneltreinvaart kwamen de nieuwste inzichten op het gebied van het brein voorbij met als belangrijkste vraag: wanneer vertrouw je op je vertrouwen? Informatie, bewijs, emoties en gedrag spelen een cruciale rol.' - M. Belinfante-van Gelder, UWV

'It was a pleasure! Thank you for your participation which was very valuable to us.' - A-C Picot, Manager Marketing & Customer Experience IKEA

'Erik Schoppen heeft ons zeer geboeid met een bevlogen presentatie over zijn kernthema vertrouwen, een cruciaal onderdeel bij het bouwen van emotionele klantbeleving. Hij heeft ons meegenomen in de boeiende samenhang tussen loyaliteit, beleving, positionering en identiteit. Hij mag zich met recht expert noemen op het snijvlak van psychologie, merkdenken, design en duurzaamheid.' - S. van Slooten, Altuition.

'Erik begrijpt het begrip entertraining als geen ander. Zijn natuurlijke, echte manier van vertellen met leuke verhalen en prachtige beelden, én een vleugje ondeugendheid en vlot tempo, maken dat je meer wilt weten, horen en zien. Hij weet de link tussen wetenschap en praktijk te maken op een ongedwongen en aangename manier.' - G.M. Jonker MMS, Lecturer Creative Userresearch, Hanze University of Applied Science

'Erik Schoppen nam ons op onze jaarlijkse Novet masterclass op een boeiende wijze mee op een fascinerende reis door het brein. Het effect is meer kennis, inzicht en inspiratie om nog meer over het brein te willen ontdekken.' - J.E. Groen, EFT-therapeut

'Heb genoten van je presentatie. Zoveel stof tot nadenken en navoelen.' - J. D. de Jong, Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden

'Erik gaf op ons nationale inspectiecongres een zeer inspirerende lezing over vertrouwen. De ruim 250 aanwezigen stelden naar afloop veel vragen waaruit duidelijk bleek dat Erik een snaar bij het publiek had geraakt. Chapeau!' - P. Treffers, Directeur Elektroraad

Hoge verwachtingen en een nieuwsgierig publiek dat wel het een en het ander over het brein weet. En toch zijn wij zeer geïnspireerd en weet Erik de lat nog hoger op te tillen dan dat dit ervaren publiek gewend is. Kortom een zeer leerzaam betoog over de basis van vertrouwen wat nog lang nagalmt bij de aanwezigen. Een mooie combinatie van inhoud en vorm die aanmoedigt om samen het onderwerp vertrouwen onder de loupe te nemen met als resultaat wijzere luisteraars. - R. Weebers, Pawlik Consultants

'Erik gaf ons op bijzonder wijze inzicht in ons brein en het functioneren ervan. Hij duidde 'happy energy' vanuit de neurowetenschap. Zijn onderwerp, kundigheid en vlotte presentatiestijl droegen bij aan een bijzonder geslaagde dag.' - H. Gubbels, Directeur Museumplein Limburg

‘De presentatie van Erik was dermate inspirerend en overtuigend dat deelnemers nog meer wilden horen en gewoon in de zaal bleven zitten. Het tijdschema kwam daardoor wat onder druk, de beleving en ervaring van de gasten was echter zeer positief, en daar gaat het om!’ - P. Schure, Pino Evenementen & Congressen

'Een verrassend inhoudelijke kijk in de wereld van merkmanagement en hoe we merken opslaan in ons brein. Zeer inspirerend, een echte eye-opener. Sommige lezingen kosten energie, deze geeft het.’ - J. Buitenhuis Ph.D, Medisch adviseur Unive, docent/onderzoeker UMCG

'Met een combinatie van wetenschappelijke kennis, voorbeelden uit de praktijk en veel humor liet hij de zaal anders naar duurzame verpakkingen kijken.' - L. Scholten, Communicatieadviseur KIDV

'De presentatie van Erik over Brandmanagement aan onze marketingdivisies zette ons behoorlijk aan het denken over ons eigen merk, imago en identiteit. Erg leerzaam, maar ook erg vermakelijk.' - N. van Uffelen, Brand & Marketing Coordinator, Holiday on Ice

'Mede dankzij zijn bijdrage was dit een succesvolle dag en hebben wij vele positieve en enthousiaste reacties ontvangen.' - L. Selhorst, Nederlands Instituut van Psychologen

'Erik gaf een lezing over duurzaam merkdenken aan 15-17-jarige havo/vwo scholieren. Hij is in staat wetenschappelijke inzichten met speels gemak te vertalen naar de belevingswereld van de huidige tieners en jongeren. Een aanrader!' - W. van der Wal, UniC havo/vwo

'Na de lezing van Erik Schoppen is mijn beeld over neuromarketing duidelijk veranderd. Ik had niet verwacht dat je in het dagelijkse leven zó vaak onbewust wordt beïnvloed. Ik vond het plezierig om te luisteren naar Erik. Hij sprak duidelijk en overtuigend en deed mijn gedachtegang veranderen.' - J. van de Wall

'Heel veel positieve reacties op je Brand Storytelling lezing ontvangen! Bedankt dat je hebt meegeholpen deze dag tot een succes te maken!' - M. Prins, Marketing & Communicatie, NHL Hogeschool

'Erik confronteert ons met fundamentele vragen die ons dwingen na te denken over de ethiek van ons gedrag en (online) privacy.’ - R. Bosma, Vice-dean AKV|St.Joost

‘In het kader van onze strategische marketingplanning hebben wij Erik gevraagd een lezing te geven op het gebied van merk- en productontwikkeling binnen de internationale drankenindustrie. Erik is een uiterst bekwaam en plezierige spreker en een inspirerende sparringspartner in (strategische) paneldiscussies. Ik kan hem dan ook van harte aanbevelen.’ - R. de Vries, Marketing Manager, Hooghoudt

'Als onze merkadviseur heeft Erik bewezen tot de top te behoren op het gebied van marketing en branding door Canei tot het grootste wijnmerk van Nederland te maken. Zijn innovatieve ideeen over het bouwen van merken (fysiek and mentaal) getuigen van een sterke visie hoe in contact te komen met de emotionele drijfveren van de consument.' - M. de Gunst, Global Marketing Manager, Winetracks International

‘Erik heeft ons keer op keer verrast met zijn inspirerende en conceptueel sterke visie op het ontwikkelen van onze merken, waarbij hij de weerbarstigheid van de (retail)praktijk niet uit het oog verliest. Zijn kwaliteit zit hem met name in het begrijpen van het besluitvormingsproces van de consument.’ - M. Brander, Country Manager, Baarsma Wine Group Holding

‘Erik has developed a novel approach for connecting with consumers by merging brand loyalty marketing strategies with the latest insights in the neurosciences. Erik Schoppen presents his methods with clarity and simplicity, providing access to complexity, and potential of using neuroscience to inform and guide brand management. Despite the inherent complexities of human cognition, Erik is able to demystify our understanding of how the brain perceives, processes and stores information, and then reveals how this can be applied to marketing strategies to increase the effectiveness of brand messaging.' - K. Kreiter Ph.D., Director Medical Information, Biogen Idec

‘It is my great pleasure to congratulate Erik Schoppen and Ruud Heijenga for all their work bringing the ideas and applications of Strategic Brand Management into the Dutch market. I encourage all marketers there to take advantage of the many useful resources it offers. I also wish everyone there the very best in the endless pursuit of building strong brands.' - K. L. Keller, E.B. Soborn Professor of Marketing, Faculty Director Strategic Brand Management, Tuck Darthmouth College in New Hampshire, USA

Erik Schoppen - Find Your Sparkle - Find Your Purpose - Corporate Culture - Business Transformation Programm

Learn how to gain trust.