T O P   W E B I N A R

DUURZAAM LEIDERSCHAP (TRUST OVER POWER)

Sociaal en duurzaam (merk)leiderschap wordt in deze onvoorspelbare sociale, maatschappelijke en economische transitie steeds belangrijker. In dit webinar behandelen we relatiemanagement met TOP : Trust over Power - Harnassing the positive trust in customer and stakeholder relationships (external and internal).

  •   Neurowetenschap en psychologie achter werking vertrouwen
  •   Vertrouwensniveau’s in organisaties & duurzaam leiderschap
  •   Verbinden op sociale en duurzame waarden & belangen
  •   Vertrouwen creëren in de toekomst bij stakeholders

Webinars | Online Seminars

' Duurzaam leiderschap werkt alleen als mensen vertrouwen hebben in een gezamenlijke toekomst' - Erik SchoppenSociaal & Duurzaam leiderschap staat of valt met vertrouwen

Vertrouwen bouwen en behouden met sociaal-duurzaam (merk)leiderschap wordt in deze onvoorspelbare sociale, maatschappelijke en economische transitie steeds belangrijker.

Niet alleen in ons sociale leven speelt vertrouwen een cruciale rol, maar ook in organisaties, de economie en de samenleving als geheel. Duurzaam leiderschap gaat over het creëren van een evenwicht tussen deze vertrouwenssystemen. Duurzame relaties bouw je niet op met kortetermijndenken. Niet met je vrienden, niet in werkverbanden in organisaties en zeker niet sociaaleconomisch, waarin langetermijneffecten veel langer doorwerken. Langdurige relaties bouw je op met duurzaam leiderschap, dat is gestoeld op drie systemen van vertrouwen die in elkaar grijpen als raderen van klein naar groot. Het oudste systeem is het vertrouwen dat mensen onderling in elkaar hebben. Dat heb je nodig om samen te kunnen werken. Hieruit is het vertrouwen in samenwerkingsverbanden en complexere organisaties ontstaan. En organisaties oefenen tot slot invloed uit op onze grotere sociaaleconomische systemen.

Webinar Duurzaam Leiderschap - Trust over Power Dienend, sociaal en duurzaam leiderschap staat of valt met het vertrouwen dat mensen in jou als leider hebben en mede daardoor ook in elkaar. Daarnaast is de impact van de handelswijze van een bedrijf op de samenleving belangrijk voor het vertrouwen dat betrokken partijen schenken aan de organisatie en haar merk. Merkorganisaties bepalen voor een groot deel het gedrag en vertrouwen in de samenleving. We vertrouwen erop dat deze meer doen dan enkel winstmaximalisatie nastreven. We verwachten van merkorganisaties dat zij over een moreel kompas beschikken.

En dat hangt nauw samen met het vertrouwen in de economie en de veerkracht van onze leefomgeving. Mensen willen weer trots over ‘hun’ bedrijf. Als deze het beste voor heeft met de wereld, winst maakt op een sociale en verantwoorde wijze, en klanten en medewerkers oprecht gelukkig maakt. Dat vertrouwen dat uitgroeit tot trots, is essentieel voor het verkrijgen van toekomstbestendig vertrouwen binnen en buiten de organisatie. Onderzoeken tonen een duidelijke correlatie aan tussen sociaal vertrouwen, geluk en maatschappelijk succes van organisaties. Bedrijven presteren aanzienlijk slechter als medewerkers elkaar niet vertrouwen of als ze geen fiducie hebben in de organisatie. Stakeholders willen een visie die hen verbindt met hun gedeelde doelen. Vertrouwen heeft een grote impact op de beslissingen die mensen nemen in hun leven. Het is de onzichtbare groeimotor voor de economie en fungeert als de smeerolie in ons sociale en financiële systeem. Maar dit werkt alleen als mensen vertrouwen hebben in een gezamenlijke toekomst, ook voor de komende generaties. En dat vereist een duurzaam evenwicht in onze vertrouwenssystemen.

Bovenstaande tekst is eerder gedeeltelijk gepubliceerd als column op MT.nl
De online seminars worden gegeven door de meest gevraagde spreker op het gebied van vertrouwen in de Benelux. Als gerenommeerd neurowetenschappelijk expert op het gebied van vertrouwen is zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.

Boek Webinar of vraag naar de mogelijkheden merkleiderschap.nl

Discover new opportunities.