Profiel

'Duurzaamheid gaat over het verbinden van mensen om positief naar de toekomst te kijken.
Prosociaal en duurzaam (merk)vertrouwen bouwen in deze (onvoorspelbare)
socio-economische en ecologische transitie wordt belangrijker dan ooit.’

- Erik Schoppen

Drs. Erik Schoppen is merkexpert, docent (brand management, design & psychology), innovator, ontwerper en publicist. Hij is autoriteit op het gebied van (de neurowetenschap achter) vertrouwen, privacy, invloed, gedrag en duurzame merkpositionering, beleving, -management, -reputatie en –innovatie. Hij heeft als kansdenkend innovator en ideeversneller inmiddels een reputatie opgebouwd, mensen en organisaties inspirerend met zijn verrassend inhoudelijke visie op een toekomstgerichte duurzame economie.
Hij is medeauteur van bestseller Strategisch merkenmanagement, al meer dan 10 jaar het best verkochte merkstandaarwerk in de BNL.
Als internetpionier, neurowetenschapper en gedragsonderzoeker onderzoekt hij de werking van vertrouwen in de mentale, reële en virtuele wereld. Hiervoor ontwikkelt hij zijn eigen digitale research tools, daarom ook bedenker en medeoprichter van online research platform WorldBrainWave.com en Resultal.com

  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen
  • Erik Schoppen

Brands, Brains & Behavior - Social Neuroscience for a Sustainable Future
Als veelgevraagd spreker, adviseur en auteur biedt hij de meest actuele inzichten en toepassingen op het gebied van (consumer) neuroscience (perceptie, cognitie, emotie, motivatie en gedrag), en hoe met strategisch merkbeleid duurzame merkmeerwaarde (trust & brand equity) te creëren. Gaf in 2021 de TEDx Talk 'A new system to rebuild trust in our sustainable future' waarin hij uiteen legde hoe we met een 'Earth Voicing System' het vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst kunnen herstellen.

Strategisch Merkenmanagement
Is medeauteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement, al meer dan 10 jaar het standaardwerk voor strategen, (brand)managers en marketeers. Mede-oprichter van merkadviesbureau Miazo - Agency for Brand & Consumer Research, Strategy, Language & Design. Doceert neuroscience, merkpsychologie, UX/UCD (Brand Experience) en brand & designmanagement aan o.a. de Hanzehogeschool Groningen en Universiteit Groningen.

Build Bridge Bond - Sustainable Brand Leadership
Ontwikkelde de Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap. De methodiek verschaft niet alleen inzicht in onze emoties, motivaties, drijfveren en besluitvormingsprocessen (Behavioral Design & Behavior Change), maar ook hoe hiermee duurzame relaties en (merk)vertrouwen op te bouwen. Hij wekt aan een boek over toekomstbestendig merkvertrouwen bouwen.

Resultal / World Brain Wave
Is initiator en co-founder van self-service research platform Resultal.com, part of WorldBrainWave.com, een onderzoeksplatform dat online (mobile cross-platform) tools biedt voor neurowetenschappelijk, psychologisch, sociologisch, organisatorisch en economisch onderzoek. Belangrijkste doel is eenvoudig bruikbare onderzoekstools aan te bieden die laagdrempelig onderzoek mogelijk maakt via de huidige 2,2 miljard smartphone-gebruikers wereldwijd(1).

Duurzaamheidsvertrouwen
Deed promotieonderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen (1,2) aan de Rijksuniversiteit Groningen (Behavioural and Social Sciences, Cognitive & Social Neuroscience, Experimental Psychology). Onderzoeksvraag: leidt een duurzame pro-sociale positionering tot meer vertrouwen en gedragsverandering bij consumenten en gebruikers, en draagt een duurzame pro-sociale strategie bij aan de waardering van de organisatie bij stakeholders. Moest dit door omstandigheden afbreken.

Applied Positive Psychology
In zijn visie (1,2,3,4) is er een directe link tussen positief denken en duurzamer leven. Vanuit de evolutie zijn onze hersenen meer dan enkel een fascinerende verzameling organische structuren, want ook de generator van onze geluksgevoelens. In zijn lezingen toont hij hoe deze structuren in ons brein werken en hoe deze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van meer balans, welzijn en geluk. Zijn belangrijkste missie is het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken, vertrouwen, leiderschap en (werk)geluk, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.

Frienzzup
Is in 2009 bedenker en co-founder van startup Frienzzup, een gebruiksvriendelijke social mobile app die - revolutionair in die tijd - een GPS Friend Finder, real-time Photo Share en Chat functies combineert. Wordt in 2010 ontwikkeld voor de platformen Iphone en Android. Verliest het helaas tegen de explosieve populariteit van Whatsapp in 2012. Zit eerder in het R&D-team als Design Director van startup Heeii, een recommender system op basis van (gedeeld) zoekgedrag.

GarbagePark
Pioniert in de jaren negentig van de vorige eeuw op internet met het ‘online privacy awareness’ en gedragsonderzoeksproject GarbagePark, waarmee hij, naast mensen bewust maken over online privacy, ook (ethisch) gedragsonderzoek over vertrouwen op het web kon doen. Bezoekers werden geconfronteerd met hun eigen online handelingen die consequenties hadden in de echte wereld. Het project moest al binnen 2 weken offline door een kettingreactie aan geschokte reacties.

‘In de jaren negentig waarschuwde ik voor de risico's van het delen van privacygevoelige data op internet. Iedereen dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Niet dus. We zijn nu bijna 25 jaar verder en mensen komen er achter dat het grote consequenties heeft in hun leven.’
- Erik Schopppen

WorldBrainWave
Create and conduct studies, wherever, whenever.

In 2016 Erik Schoppen initiated WorldBrainWave, a research technology platform providing online (mobile cross-platform) tools for neuroscientific, psychological, sociological, organisational and economical research. On the self-serivce website Resultal.com organizations, researchers and students can collaborate, execute and share experiments and results worldwide. Our main goal is to offer easy to use research tools that facilitates research across the globe.

Erik and his research team developed the fastest implicit personality test in the world.*

Want to know your hidden brain preferences?

*Online Self-Associative Personality Task Based on Big Five Personality Traits.
Altijd het sociale menselijke brein centraal


'Velen plaatsen mij vaak in één vakgebied omdat dat makkelijker en korter communiceert. Bijvoorbeeld om mij enkel als merkexpert, innovator, ontwerper of neurowetenschapper te zien. Maar zo werkt het niet voor mij. Het is de combinatie die voor mij nieuwe mogelijkheden biedt. Als je me dan toch in een hokje wilt plaatsen, dan liever in die van pragmatische optimist. Het specifieke middel doet er voor mij niet zo toe, als ik mijn doel maar bereik. Het is een mix van duurzaamheid, merkdenken, positivisme, neuroscience, technologie, design, etc.. Maar altijd met het sociale menselijke brein als uitgangspunt.'

Lees biografie

Overleven draait om duurzaam leiderschap

'Een van de grootste misverstanden op dit moment is dat men er maar van uit blijft gaan dat er voldoende betaalbare grondstoffen zijn, ook voor de komende generaties. Maar dat is niet zo. Ze worden namelijk steeds duurder, want schaarser, en omdat we ze niet optimaal benutten produceren we te veel schadelijk afval. We denken nog steeds in overschot, maar dat is een achterhaald idee. Ik gebruik, om dit te verduidelijken, vaak het volgende voorbeeld: veel mensen denken nog steeds dat we maar tien procent van ons brein gebruiken. Maar denk je nou echt dat er in de evolutie, waar het allemaal draait om efficiëntie in natuurlijke selectie en optimaal energieverbruik, er een brein kan ontstaan dat maar liefst 20% van al onze opgenomen zuurstof verbruikt en vervolgens 90% van het brein ongebruikt laat? Think again. De natuur biedt je die ruimte voor verkwisting domweg niet. De natuur is juist kampioen duurzaamheid want die verbruikt alleen de resources die ze nodig heeft en recycled alles in de eco-keten. Alles wordt opgeruimd en hergebruikt, niets wordt verspild. Alles behoudt zijn waarde. We moeten daarom als mensheid leren leven in balans met onze habitat, zonder verspilling en vervuiling.' - Erik Schoppen

Lees volledige artikel  |  PDF

Duurzaam leiderschap staat of valt met toekomstbestendig vertrouwen

Niet alleen in ons sociale leven speelt vertrouwen een cruciale rol, maar ook in organisaties, de economie en de samenleving als geheel, schrijft MT-columnist Erik Schoppen. Duurzaam leiderschap gaat over het creëren van een evenwicht tussen deze vertrouwenssystemen.

'Onderzoeken tonen een duidelijke correlatie aan tussen sociaal vertrouwen, geluk en maatschappelijk succes van organisaties. Bedrijven presteren slechter als medewerkers elkaar niet vertrouwen of als ze geen fiducie hebben in de organisatie.'

Lees column  |  online
The connection between positive thinking and sustainable living
Universal Symbol for Sustainable & Positive Energy


Volgens Erik zijn onderzoek is er een sterke correlatie tussen positief denken en duurzaam leven. Daarom ontwikkelt hij in 2010 de visie 'Happy Energy = Happy Planet (Happy People) = Happy Future' en ontwerpt het nieuwe universele symbool voor duurzame en positieve energie. Wat motiveert mensen om te veranderen? Positivisme en geloof in een mooiere, gelukkigere en schonere wereld zijn een van de belangrijkste drijfveren om te veranderen. Er ontbrak echter een symbool waarmee mensen deze positieve denkwijze kunnen delen met de wereld. In 2011 was hij samen met Wubbo Ockels en Marleen Zoon oprichter van Happy Energy, beweging voor een positieve en duurzame wereld.


The Impact of Brands on People, Markets and Society
Build Bridge Bond - Method for sustainable brand leadership


Build Bridge Bond Method for sustainable brand leadership is a scientifically substantiated management method for building strong mission- driven brands, brand trust and sustainable brand relationships.
It was developed by H.S. (Erik) Schoppen in 2012, and investigated by him at the University of Groningen (Social and Behavioral Sciences) during his doctoral research into trust in sustainability. The method is applicable to issues involving strategic brand and design management in which brand perception, brand experience, brand interaction and brand trust play an integral role. In addition to knowledge regarding sustainable leadership, trust and behavioral change, it also provides insight into human decision-making behavior, emotions, motives and driving forces. ‘Human-centred’ innovation and brand policy can lead to greater awareness and involvement, stronger brand relationships and a more robust brand trust. This leads to a stronger, independent and more prosocial brand, and a sustainably higher brand equity; organisational capital that in turn can contribute to responsible and future-oriented innovation.

Strategisch Merkenmanagement 5

Erik Schoppen is mede-auteur van Strategisch merkenmanagement (SMM5), al een decennium het betrouwbare en innovatieve standaardwerk op het gebied van toekomstgericht en duurzaam merkbeheer. Deze vijfde editie is volledig gericht op duurzame merkbouw, op zowel economisch als sociaal en ecologisch vlak. Ook deze vijfde editie (opgebouwd uit vijf delen) bestrijkt het complete vakgebied en maakt door de vele cases, afbeeldingen en voorbeelden de alledaagse praktijk van (digital, social & sustainable) branding inzichtelijk. Met tientallen modellen, praktische handvatten en duidelijke stappenplannen is Strategisch merkenmanagement het standaardwerk voor het onderwijs en het bedrijfsleven.