• Erik Schoppen

  Kansdenkend Innovator

  Drs. Erik Schoppen (1968) is een veelgevraagd spreker die zich als merkexpert en gedragsonderzoeker bezig houdt op het snijvlak neurowetenschap, (merk)vertrouwen, design, welzijn en duurzaamheid. Hij is auteur op het gebied van duurzaam merkleiderschap, -management, -vertrouwen, -reputatie en –innovatie. Hij doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is initiator van researchplatform WorldBrainWave.com en doceert brand & design management, UX, psychologie en (consumer) neuroscience aan de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.

 • Duurzaam Merk Leiderschap Erik Schoppen

  Duurzaam (Merk)Leiderschap

  De Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een management methodiek om sterke missiegedreven merken en duurzame merkrelaties te bouwen. De door hem ontwikkelde wetenschappelijk onderbouwde methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot duurzaam merkvertrouwen en betrokken merkrelaties.

 • Happy Energy Erik Schoppen

  Vertrouwen

  In zijn lezingen toont Erik Schoppen de integrale werking van vertrouwen binnen en buiten het brein, en hoe we met de juiste emoties en motivaties toekomstbestendig vertrouwen kunnen bouwen om gedrag duurzaam te veranderen binnen de neurale netwerken in ons brein en de sociale netwerken binnen en buiten de organisatie. Zo is vertrouwen (in elkaar en in de toekomst) essentieel bij verandering, verbinding, empathie en leiderschap. Maar welke mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je gedragsverandering positief beïnvloeden in de huidige en toekomstige connected age?

 • Strategisch merkenmanagement Erik Schoppen

  Strategisch merkenmanagement

  Is medeauteur van Strategisch merkenmanagement (met K.L.Keller en R. Heijenga). Het boek is de standaard op het gebied van hedendaags merkmanagement en merkleiderschap en bestrijkt het complete vakgebied. In de herziene vierde editie zijn de inzichten van Keller door Heijenga en Schoppen verdiept, verbreed en geactualiseerd met relevante neurowetenschappelijke en psychologische inzichten in modern merkenbeleid en de steeds belangrijker wordende rol van brandmanagement als leidend principe voor organisaties.

 • GarbagePark Erik Schoppen

  GarbagePark

  GarbagePark (1996) was een baanbrekend 'online privacy awareness' en gedragsonderzoekproject. Het concept van de website was simpel edoch effectief; mensen die de site bezochten lieten sporen (digitale vuilnis) achter in een virtueel park. Als een bezoeker iemand anders zijn sporen bekeek, werd zijn eigen getraceerde informatie naar de eigenaar van die sporen gemaild. Het project zou twee jaar lopen, maar moest al na 5 dagen worden stopgezet vanwege een kettingreactie aan e-mail.

Erik Schoppen is internetpionier, merkexpert, neurowetenschapper vertrouwen & leiderschap, gedragsonderzoeker, ontwerper, innovator en auteur.
Als gerenommeerd expert op het gebied van vertrouwen is zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.
Op dit moment doet hij promotieonderzoek naar (merk)duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniverstiteit Groningen.
Naast zijn adviseurschap is hij een veelgevraagd spreker over vertrouwen, brein, gedrag en (merk)leiderschap.
Ook Erik boeken als gastspreker of uitnodigen voor een masterclass? Klik hier voor de mogelijkheden.


Hieronder treft u een aantal van zijn werkzaamheden en publicaties aan. Selecteer op onderwerp of bekijk alles: