• Erik Schoppen

  Kansdenkend Innovator

  Drs. Erik Schoppen (1968) is een veelgevraagd spreker die zich als merkexpert en gedragsonderzoeker bezig houdt op het snijvlak neurowetenschap, (merk)vertrouwen, design, welzijn en duurzaamheid. Hij is auteur op het gebied van duurzaam merkleiderschap, -management, -vertrouwen, -reputatie en –innovatie. Hij doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is initiator van researchplatform WorldBrainWave.com en doceert brand & design management, UX, psychologie en (consumer) neuroscience aan de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.

 • Duurzaam Merk Leiderschap Erik Schoppen

  Duurzaam (Merk)Leiderschap

  De Build-Bridge-Bond®-methodiek voor duurzaam merkleiderschap is een management methodiek om sterke missiegedreven merken en duurzame merkrelaties te bouwen. De door hem ontwikkelde wetenschappelijk onderbouwde methodiek laat vanuit neurowetenschappelijk perspectief de overbruggende fases zien om vanuit visie en vastgestelde kernmerkwaarden (die de basis vormen van de merkidentiteit) te komen tot duurzaam merkvertrouwen en betrokken merkrelaties.

 • Happy Energy Erik Schoppen

  Symbool voor duurzame en positieve energie

  Elk relevant tijdperk heeft zijn eigen symbool. Denk aan het vredesteken of het recycling-symbool. Nu is het tijd voor een nieuwe: het door hem in 2010 bedachte en ontworpen nieuwe universele symbool voor duurzame en positieve energie. In 2011 was hij medeoprichter van Happy Energy, beweging voor een positieve en duurzame wereld. Erik zijn visie op duurzaam geluk is compact en doeltreffend:
  Happy Energy = Happy Planet = Happy Future.

 • Strategisch merkenmanagement Erik Schoppen

  Strategisch merkenmanagement

  Is medeauteur van Strategisch merkenmanagement (met K.L.Keller en R. Heijenga). Het boek is de standaard op het gebied van hedendaags merkmanagement en merkleiderschap en bestrijkt het complete vakgebied. In de herziene vierde editie zijn de inzichten van Keller door Heijenga en Schoppen verdiept, verbreed en geactualiseerd met relevante neurowetenschappelijke en psychologische inzichten in modern merkenbeleid en de steeds belangrijker wordende rol van brandmanagement als leidend principe voor organisaties.

 • GarbagePark Erik Schoppen

  GarbagePark

  GarbagePark (1996) was een baanbrekend 'online privacy awareness' en gedragsonderzoekproject. Het concept van de website was simpel edoch effectief; mensen die de site bezochten lieten sporen (digitale vuilnis) achter in een virtueel park. Als een bezoeker iemand anders zijn sporen bekeek, werd zijn eigen getraceerde informatie naar de eigenaar van die sporen gemaild. Het project zou twee jaar lopen, maar moest al na 5 dagen worden stopgezet vanwege een kettingreactie aan e-mail.

Erik Schoppen is internetpionier, merkexpert, neurowetenschapper vertrouwen & leiderschap, gedragsonderzoeker, ontwerper, innovator en auteur.
Als verbindende factor tussen deze kennisgebieden is zijn belangrijkste missie het promoten van toekomstgericht duurzaam merkdenken en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.
Op dit moment doet hij promotieonderzoek naar (merk)duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniverstiteit Groningen.
Naast zijn adviseurschap is hij een veelgevraagd spreker over vertrouwen, brein, gedrag en (merk)leiderschap.
Ook Erik boeken als gastspreker of uitnodigen voor een masterclass? Klik hier voor de mogelijkheden.


COMING UP NEXT


Hieronder treft u een aantal van zijn werkzaamheden en publicaties aan. Selecteer op onderwerp of bekijk alles: